Visie

Om met liefde te bou aan God se koninkryk.

Gemeentebediening


Voorsitter: Peet van der Westhuizen (Sel: 076 865 8524)

Ons Gemeentebediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die onderlinge meelewing en opbou van ons gemeente gestel is. Suiwer Woordverkondiging, die uitbou van ons gereformeerde identiteit in ’n moderne konteks en die verdieping van ons koinonia – dít is vir ons by Gemeentebediening belangrike prioriteite.

Gemeentebediening is soos ’n groot sambreël waaronder ’n hele aantal aksies tuiskom:


• MUSIEKBEDIENING:
Susan du Plessis: 044 272 3977

• BYBELSTUDIEGROEP VIR DAMES:
Woensdagoggende 09:00-10:00 in die konferensiekamer.
Andries Potgieter: 084 514 2178

• MANNEBEDIENING:
Woensdaeaande 18:00-19:00 in die konferensiekamer.
Deon Haasbroek: 044 272 8017

• JONG GESINNE-BEDIENING:
Hierdie kleingroep-bediening is geskik vir ouers met kinders in die Laerskool. Dit vind plaas op ’n gereelde tyd byemaar in die Konferensiekamer. ’n Oppasdiens word ook vir die kinders gereël.
Andries Potgieter: 084 514 2178

• GEBEDSBEDIENING:
Die eerste Vrydagoggend van elke nuwe maand 06:00 (somer) en 06:30 (winter) in die kerkgebou.
Andries Potgieter: 084 514 2178

• DAMES OMGEEGROEP:
’n Groep dames met ’n omgeënde en uitreikende hart vir hul medemens wat onder andere aktief betrokke is met ’n bediening aan ons plaaslike ouetehuise.
Engela Olivier: 084 252 2525

• VROUEDIENS:
Dyna Potgieter (044 272 5286 of 083 520 7829)

• TEE- of SAPBEURTE:
Bediening van tee of sap na eredienste word in wyksverband aangebied en verskyn op die kerkkalender.
Kerkkantoor: 044 272 4391

• GEMEENTELIKE BYEENKOMSTE EN –SAMESYNSGELEENTHEDE:
Hulp met voorbereidings van ete en verfraaiing van gemeentesentrum. (Dit sluit die jaarlikse basaar van die gemeente ook in)
Kerkkantoor: 044 272 4391

• BEGRAFNISONDERSTEUNING:
Maak van verversings na troosdienste en opruiming daarna.
Marianne Mcculloch: 082 791 5632

• WERKERS VIR DIE WOORD:
’n Missionale bediening waar gemeentelede toegangskaartjies verkoop tydens wedrenne by die Oudtshoorn Ovaalrenbaan. ’n Persentasie van die kaartjieverkope word geskenk aan Welgeluk om Bybels aan te koop en sodoende die Evangelie van Jesus Christus te verkondig.
Bets Wilkenson: 083 419 4602

• WELGELUK GEMEENTEKAMP:
Die gemeentekamp vind jaarliks plaas en dien as ’n wegbreekgeleentheid vir lidmate, maar ook as ’n geleentheid om die geloofsfamilie-gevoel in die gemeente te vier en te versterk.
Andries Potgieter: 084 514 2178

Copyright © 2019  ::  NG Gemeente Oudtshoorn Welgeluk  •  Site by:  WebWorX