Visie

Om met liefde te bou aan God se koninkryk.

Nuttige Skakels


Die Bybel, Bybelgenootskap van Suid-Afrika  -  www.bybel.co.za

NG Kerk in Suid Afrika  -  www.ngkerk.org.za

Die Sinode van die Wes-en-Suid-Kaap  -  www.kaapkerk.co.za

Mediamense  -  www.mediamense.co.za

Lig Tydskrif  -  www.lig.co.za

Klein Karoo en Suid-Kaap - www.facebook.com

Kerkgeboue van Suid-Afrika - www.facebook.com

Copyright © 2019  ::  NG Gemeente Oudtshoorn Welgeluk  •  Site by:  WebWorX