Visie

Om met liefde te bou aan God se koninkryk.

Wyksdiensbediening


Ons Wyksbediening wil gestalte gee aan dit wat in ons missie rakende die pastorale versorging en opbou van ons lidmate gestel is. Welgelukkers woon by meer as 500 huise, meenthuise, woonstelle, hoewes en plase in en rondom Oudtshoorn. Bykans 34% van ons lidmate woon buite die tradisionele gemeentegrense. Lidmate is in 20 wyke ingedeel, met ’n gemiddelde aantal besoekpunte van 15 per wyk (= 37 lidmate).
In elke wyk funksioneer daar ’n wyksleier – dit is ons Wyksbediening wat na alle lidmate in Welgeluk wil uitreik. Só word die Woord in wyke gebring, siekes bemoedig, nuwe intrekkers verwelkom en gemeentelike inligting versprei (almanakke, dankoffer- en kermiskoevertjies). Dis ook die skakel tussen lidmate en die kerkraad.

Indien u hier betrokke wil raak, skakel Ds. Andries Potgieter by 084 514 2178

Copyright © 2019  ::  NG Gemeente Oudtshoorn Welgeluk  •  Site by:  WebWorX